facebook_page_plugin

 

 

     

 

Præstebolig i Bilstrupparken, Skive

Huset tilgodeser menighedsrådets ønske om at kombinere kontor og bolig på en sådan måde, at præstefamlien får optimale

muligheder for privatliv. Kontoret har således indgang ud mod vejen og boligen særskilt indgang, der ligger lidt tilbagetrukket.

 

til projekter